نحوه پرداخت اقساط بیمه عمر به صورت اینترنتی

در فایل زیر نحوه پرداخت اقساط بیمه عمر به صورت اینترنتی رو مشاهده خواهید کرد