افتخارات نمایندگی 519330 بیمه پارسیان

 

 

 

دریافت نشان طلا کیفیت فروش در بیمه های عمر کل کشور سال 93

نمایندگی برتر جشنواره طرح نادر در کل کشور

دریافت لوح تقدیر برنزی برترین نمایندگی بیمه عمر کشور در سال 95

 

مقام برترین نمایندگی کشور در فروش بیمه های زندگی سال 96

 

لوح تقدیر برترین نمایندگی کشور در فروش بیمه عمر سال 96

 

 

برترین نماینده استان تهران در بیمه های زندگی